گزارش تصویری؛ جلسه فوق العاده جامعه روحانیت شیراز با فرماندهان سپاه استان فارس در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی